Polityka prywatności

I. Wstęp.

                1.            Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z działalnością sklepu internetowego sklep.karmysaba.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

                2.            Administratorem danych jest Saba Sp. z o.o., ul. Al. Wojska Polskiego 142A, 65-762 Zielona Góra, tel. 68 4548837, e-mail: biuro@karmysaba.pl.

                3.            Dane osobowe pozyskane przez Saba Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

II. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

                1.            Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

                a)            rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                b)           składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

                c)            korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

                2.            W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient podaje:

                a)            adres e-mail;

                b)           dane adresowe:

                a.            kod pocztowy i miejscowość;

                b.            ulica wraz z numerem.

                c)            imię i nazwisko;

                d)           numer telefonu.

                3.            W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym Klient podaje następujące dane:

                a)            adres e-mail;

                b)           dane adresowe:

                a.            kod pocztowy i miejscowość;

                b.            ulica wraz z numerem.

                c)            imię i nazwisko;

                d)           numer telefonu.

                4.            W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

                a)            firmę Przedsiębiorcy;

                b)           numer NIP.

                5.            W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Klient podaje następujące dane:

                a)            adres e-mail;

                b)           imię i nazwisko.

                11.          Przekazanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i zachodzi w związku z zawieranymi umowami sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

III. Udostępnianie lub powierzanie danych osobowych oraz ich przechowywanie.

                1.            Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których Saba Sp. z o.o. korzysta przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Saba Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

                a)            Podmioty przetwarzające. Saba Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Saba Sp. z o.o. (np. hosting, usługi księgowe).

                b)           Administratorzy. Saba Sp. z .o.o. korzysta z dostawców, którzy sami ustalają zakres wykorzystania danych osobowych Klientów (np. usługi płatności elektronicznych, logistyczne).

                2.            Dane osobowe Klientów przechowywane są:

                a)            W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Saba Sp. z o.o. do czasu jej odwołania.

                b)           W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Saba Sp. z o.o. tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy.

                4.            W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane operatorom logistycznym w celu dostarczenia zamówionych towarów.

                5.            W przypadku skierowania odpowiedniego żądania Saba Sp. z o.o. udostępni dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą.

                1.            Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Saba Sp. z o.o.

                2.            Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść wobec przetwarzania jego danych osobowych.

                3.            Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

               

                4.            Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

                5.            Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

                a.            uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

                b.            uzyskać informacje o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych;

                c.            uzyskać kopię swoich danych osobowych.

                6.            Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO. Klient ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych.

                7.            Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

                8.            Klient może przekazywać do Administratora zapytania dotyczące przetwarzana jego danych osobowych jak również realizacji przysługujących mu uprawnień.

                9.            Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

V. Zarządzanie bezpieczeństwem.

Saba Sp. z .o.o. zapewnia Klientom odpowiednio zabezpieczone – certyfikat SSL - połączenie podczas przekazywania danych osobowych w Sklepie Internetowym.

VI. Postanowienia końcowe.

                1.            Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@karmysaba.pl

                2.            Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2018 r.