Regulamin sprzedaży

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Saba prowadzi sprzedaż naturalnej karmy dla psów za pośrednictwem Internetu, regulowaną niniejszym Regulaminem.
2. Sklep internetowy Saba prowadzony jest przez producenta karmy Saba, firmę:

SABA Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 142 A

65-762, Zielona Góra, Polska

tel. 68 454 88 37

tel. kom. +48 502 068 038

e-mail: biuro@karmysaba.pl

Adres głównego miejsca wykonywania działalności:
ul. Wojska Polskiego 142A, 65­-762 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. LUBUSKIE3.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu sklepu internetowego Saba dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.karmysaba.pl
4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) Regulamin jest skierowany do Klientów Sklepu Internetowego Saba. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedaż odbywa się na podstawie ustaleń w Regulaminie, która obowiązuje od chwili złożenia zamówienia.
6.Informacje wraz z produktami i cenami umieszczone na stronie internetowej Sklepu Saba nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
7. Prezentowane zdjęcia podglądowe mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów.
8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym Saba jest podanie dokładnych danych teleadresowych Klienta.

II. Warunki korzystania ze sklepu internetowego Saba

1. Podstawowym warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego Saba jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Klient, składając zamówienie akceptuje treść Regulaminu sklepu internetowego Saba.

3. W przypadku podania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji w Formularzu Rejestracji, sklep internetowy Saba nie ma obowiązku realizować Zamówienia.

4. Skuteczne dokonanie Zamówienia jest możliwe w przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar jest dostępny w magazynie sklepu internetowego Saba.

5.  Informacja o dostępności towaru znajduje się na podstronie sklepu internetowego Saba odnoszącego się do konkretnego rodzaju karmy.

III. Składanie zamówień

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest rejestracja Klienta w sklepie internetowym Saba. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą zalogowania na stronie sklepu internetowego Saba, dodanie towaru do „Koszyka” oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

2. Złożenie zamówienia odbywa się za pomocą Formularza Zamówień dostępnego na stronie sklepu internetowego Saba.

3. Po wysłaniu zamówienia przez Klienta, otrzymuje on potwierdzenie przyjęcia oferty drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.

4. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

IV. Ceny, płatności

1. Wszystkie ceny towarów umieszczonych na stronie sklepu internetowego Saba: 
a) podane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT.

2. Sklep internetowy Saba zastrzega sobie prawo do dokonania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian.

3. Promocje w sklepie internetowym Saba nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonej oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sklep internetowy Saba.

2. Termin realizacji zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze.

3. Wskazany termin realizacji może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami związanymi z realizacją zamówienia.

4. Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany przez Klienta towar.

5. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej

6. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to maksymalnie 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

7. Termin może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie firmy przewozowej niezależnymi od sklepu internetowego Saba.

8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zniszczenia opakowania, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

9. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.

10. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Jeśli Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację bezpośrednio po zakupie podając niezbędne dane.

VI. Zwroty

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2.Zakupiony produkt wraz z oświadczeniem, w którym należy zawrzeć chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. należy przesłać na adres:


SABA Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 142 A

65-762, Zielona Góra, Polska

3. Wskazany termin czternastu dni liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru przez kuriera.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy zwrócony towar będzie posiadał uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni.

6. Zwracany towar powinien być opakowany w sposób, który zapewni brak uszkodzeń trakcie transportu. 7. Koszty związane z opakowaniem i odesłaniem towaru ponosi Klient

VII. Reklamacje. Niezgodność towaru z umową

1. Klient ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji towaru w przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru.

2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 2-óch lat od wydania towaru.

3. Sklep internetowy Saba zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru. O podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji Klienta, istnieje możliwość wymiany reklamowanego towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe Klienta.

5. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do sklepu internetowego Saba pokrywa Klient.


VIII. Ochrona danych osobowych

1. Sklep internetowy Saba pełniąc funkcję Administratora Danych Osobowych przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2. Klient składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na przetworzenie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich edycji i usunięcia.

4. Dane osobowe Klientów są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych.

5.  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Saba.

6. Dane osobowe Klientów będą udostępniane tylko podmiotom współodpowiedzialnym za sprawną realizację transakcji: tj.: PayU SA, firmie kurierskiej oraz Poczcie Polskiej.
Sklep Saba do swojego poprawnego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej sklepu Saba bez wykorzystywania mechanizmu cookies, jednak może to spowodować, że część funkcji sklepu nie będzie działać prawidłowo.