Warunki zwrotów

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

2. Zakupiony produkt wraz z oświadczeniem, w którym należy zawrzeć chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. należy przesłać na adres:

SABA Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 142 A


65-762, Zielona Góra, Polska

3. Wskazany termin dziesięciu dni liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru przez kuriera.


4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy zwrócony towar będzie posiadał uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, lub gdy występują w nim braki elementów, które stanowią jego integralną część.


5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni.